Seznamte se s developerským projektem 12 LOFTS

Komplex tří luxusních bytových domů se nachází v ulici Ronalda Reagana 1122 v Bubenči, jedné z nejvlídnějších pražských čtvrtí. Je charakteristická tradiční městskou zástavbou, která vznikala ve 30. a 40. letech 20. století, přilehlými parky a klasickými rezidenčními sídly v zahradách.

12lofts-praha-royal

Exkluzivitou 12 LOFTS je bezprostřední sousedství rezidence velvyslance Spojených států. Územně spadá Bubeneč do městské části Prahy 6, která se rozkládá v severozápadní části velkoměsta. Se svými 100 tisíci obyvatel a 41 km2 rozlohy patří mezi největší a nejlidnatější části. Má ale také vysoký podíl zelených ploch v členitém terénu s mnoha chráněnými územími a mnohdy unikátní flórou.

Bubeneč je čtvrť dlouhodobě osvědčená pro bydlení. Projekt 12 LOFTS vzniká s plným vědomím kontextu místa, navazuje na kvality okolní zástavby a posouvá je dál. Stojí na fyzickém i významovém pomezí mezi vilami a bytovými domy, adoptuje do svého řešení výhody obou typů bydlení. Pozemek je intenzivně využitý k maximálnímu pohodlí obyvatel. Výsledkem toho jsou tři domy v zahradě.